Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed), Hidrolik Low-Bed Ehliyeti Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed), Hidrolik Low-BedEğitimi

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed), Hidrolik Low-Bed Ehliyeti Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed), Hidrolik Low-BedEğitimi
Uzmanlar İş Makinaları ve Operatörlük Kursunda eğitimi verilen;

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesi kullanımı operatörlük Eğitimi :

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörü  Kimdir?

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Operatörü;  Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesinin yaptığı iş ve özelliğe uygun emniyetli ve verimli bir şekilde kullanan, Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol, bakım ve ayarlarını yapabilen Operatörlük Belgesine sahip nitelikli kişidir.

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Belgesinin yasal dayanağı nedir?

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesi Kurs Programı 31/10/2016 tarih ve 76 sayılı karar ile çerçeve programı kabul edilmiştir.

Yeni çıkan İş Sağlığı ve Kanun kapsamında Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedKullanıcıları Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedTipi İş Makinesi Operatörlük Belgesi almak zorundadır.

 
İş Güvenliği Uzmanları'da firmalarda Risk değerlendirme yaparken Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedMakinesi kullanıcılarının Operatörlük Belgesi almak zorunda olduğunu söylemektedir.
 
Çalıima Bakanlığından gelen İş Müfettişleri'de Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedMakinesi kullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır.
 
Hidrolik Low-Bed Operatörü; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Operatör Belgesine sahip olmalıdır. Herhangi bir kaza anında bütün sorumluluklar operatöre aittir. Operatör Belgesine sahip olmayan kişi yasal olarak iş makinesini kullanamaz. Bu tür elemanları çalıştıran işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre suçlu sayılırlar.
 
Karayolları Trafik Kanunu Madde 36'da; Motorlu araçların, Sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
     
 

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Tipi İş Makinesi Kullanımı OperatörlükBelgesi Nereden alınır?

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Operatörlük Belgesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında bulunan ve Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed programını uygulamak üzere gerekli donanım, teçhizat bulunan ve gerekli uzman öğreticileri görevlendirmiş olan Özel Uzmanlar İş Makinaları ve Operatörlük Kursundan alınır.
 

Operatörlük Kurslarına Bavuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş
   
 2. 1 adet Biyometrik Fotoğraf 
   
 3. Öğrenim Belgesi; Öğrenim şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,
   
 4. Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu "G sınıfı sürücü olur" veya"İş Makinesi Kullanabilir" ibaresi yazacak,
   
 5. Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.
 

Operatörlük Belgesinde ne yazacak?

Kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan kursiyere “Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed)  Makinesi Sertifikası” verilir. Uygulama sınavında başarısız olanlara bir sınav hakkı daha tanınacaktır.
 
Çekici_Tahrikli_Hidrolik_Low_Bed_Operatorluk_Belgesi 

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Operatörlük Belgesini G sınıfı Sürücü Belgesine Çevirmelimiyim?

G sınıfı Sürücü Belgesi Karayolları Trafik Kanununa göre Karayolunda hareket edecek araçları kullanmak için gerekli olan bir belgedir. Kullandığınız Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bedile Karayoluna çıkacaksanız Ehliyetinize "G" sınıfı sürücü belgesi olarak işletmeniz gerekmektedir.

Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bed) Operatörü; Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedMakinseini sadece şantiye alanları ve firma içlerinde kullanacağı zaman Operatörlük Belgesinin (sertifikanın) alınması ve özlük dosyasında saklanması yeterli olacaktır. 

Bunun yanında bazı firmalar Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedOperatörünün Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bedşantiye alanları ve firma içlerinde kullanacak olasalar bile, Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedTipi İş Makinesi Operatörlük Belgesinin eliyete işlenmesini istemektedir.

Çalışma Bakanlığından gelen İş Müfettişleri'de Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bedkullanıcılarına Operatörlük Belgesi sormaktadır. 
 
Karayolunda ise Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-Bedkullanıcılara Trafik Memruları G sınıfı sürücü belgesini sormaktadır.
 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA SÜRÜCÜ BELGESİNDE KULLANILACAK 
İŞ MAKİNASI KODLAR 
105. İş Makineleri
105.01 Yüzey Kazıma Makinesi 105.29 Oto Kreyn
105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi) 105.30 Kazıyıcı-Yükleyici  
105.03 Dozer (lastik tekerlekli) 105.31 Mobil Vinç
105.04 Ekskavatör 105.32 Mack Taşıyıcı
105.05 Finişer 105.33 Mıcır Serici
105.06 Forklift 105.34 Asfalt Serme Makinesi
105.07 Greyder 105.35 Manlift
105.08 Mobil Rıhtım Vinci 105.36 Kaldırma Taşıma Vinci
105.09 Silindir 105.37 Rotatif Kamyon(Kar savurucu)
105.10 Vinç (Lastik tekerlekli) 105.38 Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi
105.11 Loder (Yükleyici) 105.39 Bezelye Hasat Makinesi
105.12 Delik Delme ve Sondaj Makinesi 105.40 Transmikser
105.13 Zemin Süpürme Makinesi 105.41 İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma)
105.14 Biçerdöver 105.42 İş Kamyonu (İtfaiye Aracı)
105.15 İş Kamyonu 105.43 İş Kamyonu (Kar ile Mücadele Aracı)
105.16 İş Makinesi (Yükleyici) 105.44 İş Kamyonu (Kaya-Hafriyat Kamyonu)
105.17 Terminal Traktör 105.45 İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü )
105.18 Serdümen 105.46 İş Kamyonu (Demiryolunda ve Karayolunda Hareket Eden Ray Bakım Onarım Aracı )
105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci 105.47 İş Kamyonu (Katı Atık Sıkıştırma ve Taşıma Makinesi)
105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci 105.48 İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı)
105.21 Konteyner Dorse Vinci 105.49 Beton Püskürtme Makinesi
105.22 Dolu Konteyner Makinesi 105.50 Terminal Çekici
105.23 Boş Konteyner Makinesi 105.51 Kendi Yürür Silaj Makinesi
105.24 Akaryakıt İkmal Makinesi 105.52 Kendi Yürür Bitki Koruma Makinesi
105.25 Pamuk Hasat Makinesi 105.53 Kendi Yürür Yemleme Vagonu Makinesi
105.26 Pamuk Toplama Makinesi 105.54 Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi
105.27 Arazöz 105.55 Domates Hasat Makinesi
105.28 Beton Pompası  


 

Kursumuzda uygulanan diğer İş Makinesi Kurs Programları , Operatörlük Eğitimlerinden bazıları;

 

Kaldırma - Yükleme (Kule Vinç ) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
Kaldırma - Yükleme - İstifleme (Forkilft) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
Kaldırma ve Yükleme (Mobil Vinç) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Köprülü  Vinci Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi 
 
Kaldırma ve Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici)Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi 
 
Kazıma, Yükleme Tesviye (Beko Loder) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
Kazıma, Yükleme Tesviye (Ekskavatör) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
Kazıma, Yükleme Tesviye (Loder) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
İş Kamyonu (Araç - Kurtarma - Çekme - Taşıma) Tipi İş Makinesi Kullanımı Operatörlük Eğitimi
 
Yükleme Boşaltma, Sapancı İşaretçileri (Serdümen) Operatörü Yetiştirme Eğitimi 
 
Elektrikli Trans Palet Operatörü Yetiştirme Eğitimi
 
Çekici Tahrikli Ağır Nakliye (Low-BedOperatörü yetiştirme Eğitimi Şeklindedir.
 
Kendinden Tahrikli Motorlu Taşıyıcı (SPMT) Ağır Nakliye (Low-BedOperatörü yetiştirme Eğitimi Şeklindedir.
 
Uzmanlar Operatörlük Kursu
Ticari Ünvan: Uzmanlar Eğitim Öğretim ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti
Adres: Aşağı Dudullu Mah. Alemdağ Cad. No:481 Kat:3 P.K:34773 Ümraniye/İSTANBUL
Sarıgazı V.D. 9010162430
0216 610 0611
0552 610 0611
WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top