Tavan Vinci Operatörünün Görevleri

Tavan Vinci Operatörünün Görevleri

Vinç Kullanıcısı (Operatör); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri ve işletme kuralları çerçevesinde, vinçleri konumlandıran, yükleri elleçleyen, vincin  kontrollerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli operatörlük belgesine sahip kişidir.

 

Operatörün Sorumlulukları

- Operatörler için güvenlik en önemli konudur. Çalışacağı alanın güvenliği sağlanmadan çalışmamalıdır.

Makinesini, göstergeleri, camları daima temiz tutmalıdır.

Çalışmadan önce bütün takımları, takım kutusuna koymalıdır.

Operatör, makine içindeki yük kaldırma cetvelini kullanmayı (okumayı) öğrenmelidir.

Kaldırılacak olan yükü kaldırmadan önce yük ve mesafe cetvelinde gösterilen değerlere uygun şekilde kaldırmalıdır.

Gözü az gören, kulağı iyi duymayan, sağlığı yerinde olmayan, alkol ve uyarıcı madde kullanan operatörler makine kullanamaz.

Çalışacağı alanın çevresini, uyarıcı levha ve bariyerle korumaya almalıdır.

 

Vinç Operatörünün Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Vinçlerin en önemli aksamları mayna-vira teşkilatıdır. Mayna-vira teşkilatı, vinçlerin esas işlevi olan yük kaldırma sistemini çalıştırır. Bu kısımda yük taşıyan esas eleman halatlardır.

Bu noktada halatarla ilgili önemli hususların bilinmesi ve uygulanması gerekir. Halatların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Aşırı yüklemeden kaçınılmalıdır.

Özellikle soğuk havalarda ani yüklenmeden kaçınılmalıdır.

Halatta deformasyon oluşmuşsa ilgililere bildirilmelidir.

“Limit siwitch”e güvenerek çalışılmamalıdır.

Vinçlerle çektirme yapılmamalıdır.

 

Halat deformasyonu aşağıdaki şekillerde oluşursa halat, işletmeden çıkarılmalıdır.

1 halat hatvesinde 6 veya daha fazla kopuk tel varsa,

Bir kordonda 3 tel kopuksa ya da iç yüzeyde kopuk tel görünüyorsa,

Halat kordonlarında ezilme, yassılaşma, sıkışma görülüyorsa (Bu durum halatların üst üste sarılması nedeniyle olabilir.),

Kuş kafesi oluşmuşsa (Ani yüklenme ile oluşur.),

Kordonlarda uzama varsa,

Gam yaptıysa (bir yerden bükülmesi),

Halat yüksek hızda çalıştırılırsa (Yüksek hızla mayna vira yapılırsa halat kısa sürede aşınacaktır.) halat işletmeden çıkarılmalıdır.

Uygun olmayan sapanlar kullanılmayacaktır. Bez sapanlar, kesinlikle sadece kendi alanlarında kullanılacaktır.

WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top