Operatör Olmak İçin Gerekli Şartlar ve Evraklar Nelerdir?

Operatör Olmak İçin Gerekli Şartlar ve Evraklar Nelerdir?

 

Operatörlük Kurslarına Başvuru Yapmak İçin Gerekli Şartlar ve Hazırlanması Gereken Evraklar;
 
 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi; Yaş şartı: 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış olmak
   
 2. 5 adet Fotoğraf; 6 ay içerisinde çekilmiş
   
 3. Öğrenim Belgesi; Öğrenim Şartı: En az ilköğretim okulu mezunu (1997 yılından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak, öğrenim durumu düzeyinde en az ilkokul düzeyide eğitim almış (II. Kademe Okur Yazarlık Belgesi sahibi) olmak
   
 4. Sağlık Raporu; Sağlık Şartları: Operatörlük yapmasında engel olmadığına dair sağlık raporu "G sınıfı sürücü olur" ibaresi yazacak,
   
 5. Cumhuriyet Savcılığı Belgesi: Aşağıdaki suçlardan adli sicil kaydının bulunmadığına dair; Adli Sicil Belgesi.
  1. 26/09/204 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 188,190,191 inci maddelerinden,
   • TÜRK CEZA KANUNUN 403. maddesi, uyuşturucu madde imal ve ithal etmek ticaretini yapmak veya bu işleri yapanlara yardımcı olmak. 404. maddesi, uyuşturucu madde kullanmak,kullandırmak veya yanında bulundurmak. 572/2-3. maddesi, sarhoşluğu itiyat (alışkanlık) haline getirmek ve bu suçu iki defadan fazla işlemek. 
  2. 31/03/2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun üncü maddesinin 7 inci  fıkrası,
   • 1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN ve TAKİBİNE DAİR KANUN 28. Maddesi, ateşli silah kaçakçık lığı yapmak. 29. Maddesi, Devletin mali siyasi iktisadi askeri idari güvenliğini bozacak türden kaçakçılık yapmak
  3. 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunun 12 inci maddesinin 2 inci ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giydiğine dair kaydı bulunmamak.
   • 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR ve BIÇAKLAR HAKKINDA KANUN 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkraları ateşli silahlar ile bunların mermilerini ülkeye sokmak, buna teşebbüs etmek veya bu suçu işleyenlere yardımcı olmak.

 

Yukarıda sayılan suçlardan sabıka kaydı bulunan şahıslar "G Sınıfı Sürücü Belgesi" alamazlar. 


 

Daha önce  "G Sınıfı Sürücü Belgesi" almış olanlardan da yukarıda sayılan maddelerden hüküm giydikleri tespit edilmesi halinde  "G Sınıfı Sürücü Belgeleri"  iptal edilir. 
WhatsApp Mesajı Gönder
Scroll to Top